Rituximab-studiet fra Dr. Mella/Dr. Fluge møter kritikk

Hentet fra PlosOne:

“Our greatest concern is the statement by the investigators that they want to proceed with an open label follow up study, instead of a larger, blinded and placebo-controlled RCT. Investigators, clinicians and patients should learn from the XMRV demise, in which many patients were allowed to use antiretroviral treatment on the basis of scanty and – as we know now – spurious data [4,5]. The data in the Fluge paper are far from conclusive, and it is much too early to start use of this expensive and potentially harmful drug in patients with CFS, in settings other than that of high quality RCTs. It should be emphasized that the authors have tended to downplay the potential harms , including the uncommon but important risk of progressive multifocal leukencephalopathy, whereas on the side of notional benefit they overestimate the effect size and power of their study. ”

Les mer HER

Les på norsk med Google TranslaterHER

 1. Det er bare bra med kritikk, for det viser at det er interesse rundt forskningen.

  Jeg har ikke fått lest hele forskningen ennå, så jeg kjenner ikke til alle mulige bivirkninger. Det å ha kunnskap om dette, er en viktig brikke for både andre som vil forske på Rituximab, og -pasienter som ønsker å delta i forskningen.

  Kan man ifht. langtidsvirkninger/-bivirkninger se til andre pasientgrupper som har undergått denne behandlingen, eller blir det totalt feil?

 2. Er det noen som vet hvilken ‘skole’ disse legene assosieres med? Lurer på om de forbindes med CBT? Søkte opp et av navnene og ser ut til at vedkommende er spesialisert i infeksjoner, men det er ukjente navn for meg.

  Forøvrig synes jeg de har et poeng vedrørende autoimmune sykdommer-endel av deltakerne i studien hadde andre autoimmune sykdommer eller nære slektninger hadde autoimmune sykdommer-er det noen korrelasjon mellom de som opplevde bedring og denne faktoren? Jeg har ikke lest studien i detalj så vet ikke om Fluge og Mella har kommentert dette i artikkelen-noen som vet?

  Og at det ville komme kritikk mot bruken av Rituximab var jo ikke uventet-leser man om ‘worst case’ bivirkninger er de svært alvorlige, men det virker som om PML har høyere forekomst når annen medisin som slår ut deler av immunforsvaret er brukt i kombinasjon med Rituximab. Dersom man leser om PML kan man jo bli ganske skremt-dødelighet på 90%. Tysabri som brukes mot MS har også PML som mulig bivirkning i sjeldne tilfeller, men jeg vet at de er begynt å teste for JCViruset som disponerer for PML for pasienter som fått Tysabri-hvis jeg forstått det riktig er denne testingen ganske ny. Uansette, så er fordelene med Tysabri og også Rituximab for endel sykdommer så store at de overveier potensielle negative effekter.

 3. Det er vel egentlig bare bra at det kommer innspill. Tror Mella og Fluge hadde regnet med det ja. :-)

  Jeg oppfatter ikke dette som kritikk. men mer som spørsmål.:-)

 4. De skriver at det særegne er påpass sen respons (mellom 6 – 10 måneder). -og at en slik sein respons vanligvis ikke sees i forhold der RTX fungerer. Forfatterne hadde ikke ventet dette heller, ettersom de ikke inkluderer en klinisk respons på dette stadiet i den primære endepunktene.

  Også er det dette med hvordan kan man være sikker på at pasientene ikke visste eller følte at de fikk Rituximab eller saltvann.

  Også er det hvordn de har målt utmattelsen.

  De bruker ordet uklart og jeg oppfatter ikke dette som veldig kritisk. De lurer på en del tekniske ting ved studiet rundt dette med å måle ytmattelsen. Og de mener at dette trenger replikering før noen pålitelig tolkning er mulig.

  Videre lurer de på dette med familiehistorie o.s.v om de som hadde autoimmune tilstande i familien viste en bedre respons til RTX enn de andre?

  De skriver videre at hvis effekten av RTX er reell, så kan det lede oss til å forstå patofysiologien ved CFS, men i alle andre autoimmune sykdommer der RTX terapi er effektiv, er fordelen observert i dager til uker, i samsvar med virkningsmekanismen.

  De diskuterer litt dette med hvor fort effekten av RTX kom i etterkant av infusjonen.

  de mener også at forskerne burde ha satset på et større blindetog placebokontrollert studie før de satte igang med et åpent oppfølgings studie.

  De avslutter med å si at dataene i Fluge/Mella’s studie er langt fra konkluderende.
  -og det vet vi jo at her må det mere forskning til.

  Så egentlig oppfattet jeg ikke dette så veldig kritisk, jeg…:-)

  • Kritikk kan jo både være konstruktiv og negativ ;-) . Vi vil naturlig nok lese denne tilbakemeldingen forskjellig alle sammen. Jeg la den ut først og fremst for at vi skal vite hva vi i vår entusiasme kan bli møtt med av spørsmål.

 5. Forfatterne er av Wessley-skolen, så jeg tar virkelig ikke til meg kritikken deres. Syns ikke mye av det var saklige spørsmål heller. Ja takk til kritiske spørsmål fra noen som ikke er partiske!

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site