NRK nyheter 01.11.11: “Lillestrøm Helseklinikk under gransking av helsemyndighetene”

  1. Takk til Norefall for video :-)

  2. Hvis det allerede har vært 5000-8000 ME-pasienter til behandling på LHK, så kan det neppe være så få som 9000-15000 med dette i landet her. Riktig nok, så kommer det pasienter fra andre land dit også, og det er sikkert ikke alle som har en diagnose på plass, når de begynner på behandlingen.

    • LHK setter vanligvis ikke diagnoser, så av disse 5000-8000 er det trolig mange som ikke har ME ja.

  3. LHK driver ikke bare med ME, men også andre kroniske sykdommer. Alle pasientene blir nå rammet!

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site