Tag Archives: Prof. Kenny De Meirleir

Lillestrøm Helseklinikk må begrense sin behandling pga ettersyn fra Helsetilsynet

Det er med tungt hjerte jeg må meddele at Lillestrøm Helseklinikk har blitt rapportert inn for helsetilsynet.

NB! Jeg skrev i går kveld at Prof. Kenny De Meirleir og Himmunitas Norge også har blitt rapportert inn for Helsetilsynet – dette var en misforståelse fra min side og denne informasjonen har IKKE blitt bekreftet! Jeg beklager dette på det sterkeste og håper at det ikke har ført til unødvendig bekymring for mange av dere. Det jeg kan si helt sikkert pr. d.d. er at det kun er Lillestrøm Helseklinikk som begrenser sin behandling pga revisjon fra Helsetilsynet.

Lillestrøm Helseklinikk skriver følgende på sine hjemmesider:

“Helsetilsynet har stilt spørsmål ved vår bruk av antibiotika. Retningslinjer for bruken av antibiotika i Norge ekskluderer pasienter uten sikre objektive funn selv om pasienten får en klar klinisk bedring av behandlingen. Behandling med antibiotika mot intracellulære infeksjoner, overvekstproblematikk i tynntarm og immunmodulering er ikke tillatt ifølge retningslinjene.
På tross av disse retningslinjer ser vi daglig pasienter med effekt av antibiotika gitt av andre leger på sykehus, fastleger, leger i familien, etc. uten at det foreligger objektive funn som antyder infeksjon. Så det er åpenbart at disse retningslinjer for bruk av antibiotika ikke alltid blir fulgt opp i det offentlige helsevesen.
Vi støtter en forsiktig bruk og kontrollert anvendelse av antibiotika. Men vi ønsker retningslinjer i lovverket som åpner for anvendelse der dette gir klar klinisk bedring av pasientens helsetilstand. Vi er nå i dialog med Helsetilsynet og håper på en konstruktiv avklaring og tolkning av dagens retningslinjer i lovverket for bruk av antibiotika. Inntil saken er klarlagt vil følgende endringer bli gjennomført: Vi vil kun behandle voksne med antibiotika der det er objektive funn som tyder på infeksjon, eller dersom vi anser det er medisinsk uforsvarlig å IKKEbehandle grunnet særdeles god klinisk effekt.”

Om Lillestrøm Helseklinikks metoder, argumenter og dokumentasjon på bedring er gode nok og om den utenlandske forskningen de refererer til er tungtveiende nok for Helsetilsynet må vi vente å se. Les hva de skriver på Lillestrøm Helseklinikks sider HER.

Marias Metode har også skrevet om dette HER

Lothiane skriver også om dette HER 

Prof. De Meirleir i Stavanger 11. november 2011

Blogganbefaling: “25% er magisk – om ME & meg: Del 1″

Arnar forteller om hvordan han har blitt bedre av ME med biomedisinsk behandling.

Les det HER

“The XMRV-story needs to be completely rewritten”

Leser på Facebooksiden til Faglig forum for utøvere av biologisk medisin:

“nettopp fått melding fra Kenny de Meirleir som har ankommet Oslo: Still working on the seminar speeches.
The past months there has been much controversy and new findings in ME/CFS.
The XMRV story needs to be completely rewritten.
Dette skal bli spennende! Han kommer lørdag og foreleser kl 10.00-12.00.”

Les det HER

Norges ME-forening evaluerer rapporten fra Helsedirektoratet

Hentet fra Norges ME-forning:

“– Dette er gledelig lesning, sier generalsekretær Ruth Astrid L. Sæter i Norges ME-forening. Dersom anbefalingene fra Helsedirektoratet blir satt ut i livet, vil det bety betraktelig forbedring for ME-pasienter over det ganske land.

Mange gode tiltak

Torsdag 23. juni offentliggjorde Helsedirektoratet sine anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet. Her er noen av de mest konkrete anbefalingene:

  • Ambulante team for barn, unge og voksne i alle helseregioner
  • Utvikling av gode modeller for hvordan barn som pårørende til pasienter med CFS/ME skal følges opp
  • Regional poliklinikk for CFS/ME
  • Rehabiliteringstilbud som bygger på erfaringer og kompetanse fra bl.a. Sølvskottberget
  • Regionale Lærings- og mestringskurs for pasienter og pårørende
  • Videreføring av en landsdekkende Informasjonstelefontjeneste
  • Opprettelse av en nasjonal behandlings-/kompetansetjeneste for CFS/ME for en tidsbegrenset periode”

Les hele evalueringen HER

Norges ME-forening presiserer sitt standpunkt ifh til refusjonsrettigheter til ME-pasienter

For noen dager siden svarte Helseminster Strøm-Erichsen på om ME-pasienter med immunforsvarssvikt skulle ha samme rettigheter som andre pasientgrupper med samme problematikk. Hun mente at ME-pasienter ikke har refusjonsrettigheter og kom med en påstand om at pasientorganisasjonene var enig i dette. Norges ME-forening har nå kommet med følgende presisering:

Hentet fra Norges ME-forening:

Presisering av ME-foreningens standpunkt

ME-foreningen jobber aktivt for at biomedisinsk utredning og behandling skal godkjennes innenfor det offentlige, norske helsevesen – og vi følger med på utviklingen av den biomedisinske forskningen. Samtidig må vi erkjenne at forskningen ikke er kommet langt nok til at den har funnet en effektiv behandling av ME – selv om det er mange positive signaler å finne på en rekke områder.

Kunnskapssenteret fikk i fjor høst et hasteoppdrag av Helsedirektoratet, der en av oppgavene var å se nærmere på arbeidet til spesialist i indremedisin, Kenny De Meirleir, en belgisk lege som forsker på, utreder og behandler ME-pasienter.

Det viser seg at studiene som Kunnskapssenteret tok med i sin kunnskaps gjennomgang forskningsmetodisk ikke er gode nok til å kunne danne grunnlag for en anbefaling – ut fra det vi vet i dag. Kunnskapssenteret sier altså ikke noe om kvaliteten på selve behandlingen som dr. De Meirleir gjennomfører – en prinsipielt viktig nyanse.

Spørsmål til helse- og omsorgsministeren

Likevel trekker statsråden en generell konklusjon om biomedisinsk forskning og behandling, basert på gjennomgangen av materiell fra en enkeltstående forsker. I vårt brev til statsråden påpeker ME-foreningen dette – og vi spør samtidig om hun kan garantere at ME-pasienter vil få dekket alle tester til utredning innenfor det offentlige helsevesenet, og når det eventuelt vil skje.

I tillegg etterlyser vi en forklaring på at andre pasientgrupper som har fått påvist immunsvikt omfattes av refusjonsordningen, mens ME-pasienter ikke er det – selv om også de kan påvise svikt i sitt immunforsvar.

Du kan lese Vigdis Giltuns spørsmål og statsrådens svar i sin helhet her.”

Les mer HER

Video fra XMRV-konferansen 9. juni 2011 med Prof. De Meirleir, Dr. Mikovits og retrovirolog Dr. Johan van Weyenbergh

Jeg har lagt ut intervjuet med Dr. Mikovits tidligere, men på denne linken ligger intervjuene med alle tre. Prof. De Meirleirs og Dr. Johan van Weyenbergh intervju er på belgisk, men Dr. Mikovits er på engelsk.

Sitater:

Prof. De Meirleir:

“We have waited to publish eventually as many things to confirm and reconfirm. Often take samples from the same people and things trying to reconfirm.

I think in the second half of this year, some publications will come  [about XMRV].” 

Dr. Johan Van Weyenbergh (retrovirologist Rega Instituut Leuven):

“There is no doubt that there is a virus: XMRV.
XMRV is a retrovirus.
It infektieus, at least in vitro.
So that makes it easy to infektieus kontaminatie can have.
It is also infektieus in animal models. 

What is also clear,
CFS is a neglected disease is a neglected disease.
And that’s actually one of the key messages.”

Prof. De Meirleir holder foredrag på “Høstens store fagseminar for biologisk medisin” i Oslo 2-4 september

Hentet fra Faglig forum for utøvere av biologisk medisin:

Professor i medisin, Kenny De Meirleir fra Belgiasnakker om ME og forskningen rundt XMRV-viruset og sitt syn på årsaken til ME….Han er godkjent spes. indremedisin i Norge og har behandlet et hundretalls pasienter for denne lidelsen.
Dr. Meirleir har vært på norsk TV og har blitt kjent for sin svært aktive rolle blant de aller sykeste og ofte sengeliggende ME pasientene. Han jobber med eksperter over hele verden. Han vet mer enn de fleste om dette emnet og er villig til å gjøre noe med «problemet».
What is it??? Testing and results. The history behind the XMRV virus. The new «epidemic» and why… På engelsk.

Les det HER

 

Nytt godt referat fra XMRV-seminaret 9. juni i Brussel

Jeg skrev om dette XMRV-seminaret tidligere HER. Nå har jeg fått tips om et nytt meget godt referat, så tusen takk til mhj for tipset og tusen takk for referatet som er hentet fra Frank Twisk blogg! Veldig interessant!

Les det HER

Les det på norsk med Google Translater HER

Artikkel om GcMAF fra Fritt Helsevalg

Jeg har fått tilsendt et tips om en artikkel hvor Fritt Helsevalg skriver om GcMAF. Den er fra 2008, men høyaktuell for mange av oss som har blitt satt på GcMAF behandling nå ifb med positive XMRV prøver. Noen som ikke har positive blodprøver, men som har den immunologiske signaturen for XMRV har også blitt satt på GcMAF. I følgende artikkel er det skrevet ut fra et kreftperspektiv, men da GcMAF er en makrofagaktivator er det en uspesifikk medisinering og virksom for alle bakterier eller patogener som ikke er ønsket i kroppen. De studiene jeg foreløpig kjenner til er gjort iht retrovirus og kreft.

Hentet fra Fritt Helsevalg:

“I nedenstående artikkel forteller helsejournalist Bill Sardi om hvordan en glyko-protein som finnes i kroppen kan kurere kreft gjennom at den fungerer som en molekylær bryter som aktiverer makrofagene når det konverteres til sin aktive form, som kalles Gc macrophage activating factor (Gc-MAF). Oppdagelsen er ikke ny. den er ikke komplisert. den er testet effektiv på en rekke krefttyper. den er enkel. Den er ufarlig. Og den kurerer kreft. Hvorfor har vi ikke hørt om dette? Hvorfor er det ikke i bruk i Norge? Kan det være fordi stoffet ikke kan patenteres?”

Les hele artikkelen HER

Les den engelske delen av artikkelen på norsk med Google Translater HER

Switch to our mobile site